ΕΣΠΑ

Πολιτική Ασφάλειας

Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των πελατών μας, ενώ ταξιδεύουν με εμάς και να έχουμε μία αναπτυγμένη και ξεκάθαρη στρατηγική για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι οδηγοί ταξί ακολουθούν τα τοπικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ασφάλειας όπου είναι κατάλληλο.


Η
δική μας υπευθυνότητα

Η δική μας υπευθυνότητα καθορίζεται πλήρως στον όρο 3 των όρων και συνθηκών:

Σας προσφέρουμε την πλατφόρμα διαδικτυακής κράτησης και την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς σας για κράτηση, εκ των προτέρων, μεταφορών με ταξί και μινι λεωφορείο στο νησί της Κεφαλονιάς. Επομένως, δεν έχουμε καμία υπευθυνότητα  για την πραγματική παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς. Οι υπευθυνότητές μας περιορίζονται στην εκδούσα πληροφόρηση  στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τις Υπηρεσίες  που παρέχουν οι εκπρόσωποι, στην μετάδοση πληροφόρησης κράτησης στους παροχείς του ταξί και μινι λεωφορείου της Κεφαλονιάς, και στην δική σας πληροφόρηση για οποιεσδήποτε αναγκαίες αλλαγές  στους όρους της κράτησής σας. Δεν έχουμε υπευθυνότητα για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τις μεταφορές που σας τις μεταδίδουμε με καλή πίστη. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε αρρώστιες, τραυματισμό, θάνατο ή οποιαδήποτε  απώλεια. Οποιοδήποτε αίτημα για απώλεια, τραυματισμό, αρρώστια ή θάνατο πρέπει να το επιδιώξετε με το παροχέα του ταξί και μινι λεωφορείου της Κεφαλονιάς άμεσα ή μπορεί να καλύπτεται από τους όρους της δικής σας ασφάλειας.

Λειτουργικές Αδειες και Πιστοποίηση

Ολοι οι παροχείς μας στην εταιρία kefaloniataxi.gr συμφωνούν και επιβεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του ελληνικού εμπορίου ή την νομοθεσία  και έχουν όλες τις αναγκαίες άδειες και πολιτικές ασφάλειας όπως επιβάλλεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Πώς επιλέγουμε τους παροχείς της εταιρίας μας
kefaloniataxi.gr

Γνωρίζουμε ότι ψάχνετε την καλύτερη μεταφορική υπηρεσία ταξί και μινι λεωφορείο της Κεφαλονιάς στο νησί της Κεφαλονιάς, επομένως έχοντας αυτό υπόψη αναλαμβάνουμε μία αυστηρή διαδικασία για την επιλογή των παροχέων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

Ολοι οι παροχείς μας στην εταιρία kefaloniataxi.gr συμφωνούν στις κάτωθι υπηρεσίες σύμφωνα με την ποιότητά μας αναφορικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια.

Ολοι οι παροχείς ταξί συμφωνούν με τις κάτωθι υπηρεσίες, ανάμεσα σε πολλά άλλα:

Οι παροχείς της εταιρίας kefaloniataxi.gr εγγυώνται την πλήρη παροχή οδικών οχημάτων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας και την διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.  Ο παροχέας της εταιρίας kefaloniataxi.gr θα μας συμβουλέψει ταχέως για οποιαδήποτε παράπονα λάβει απο πελάτες. Η κατάσταση των αξιόπιστων οδικών οχημάτων, η καθαριότητα, η διατήρηση , ότι στο σύνολό τους δεν είναι πλέον των 8 χρόνων και ότι συμμορφώνονται σε όλα τα επίπεδα με την Ελληνική Νομοθεσία. Η συμπεριφορά του προσωπικού, οι συμφωνίες και επαφές με Kefaloniataxi.gr, τους πελάτες της και συνεργάτες. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και όρους: τα προσόντα του οδηγού, άδειες και τρόπος εμφάνισης.  Ο παροχέας της εταιρίας kefaloniataxi.gr συμφωνεί να εξασφαλίσει ότι αντιλαμβανόμαστε οποιαδήποτε Ελληνική Νομοθεσία, η οποία μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της επιχείρησής μας, μόλις τους γνωστοποιηθεί.  Αυτές οι εγγυήσεις παρέχονται απο τους παροχείς της εταιρίας.  Ο παροχέας της εταιρίας kefaloniataxi.gr μας βοηθά να φροντίζουμε για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας.


Συστήματα
και Διαδικασίες Ελέγχου

Ολα τα μέσα συγκοινωνίας που παρέχονται στους πελάτες μας πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας, όπως ορίζεται από τους ελληνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς.  Οι παροχείς της εταιρίας kefaloniataxi.gr συνεχώς ελέγχουν τις νομικές εξελίξεις  για να εξασφαλίσουν την συμμόρφωσή μας με την τρέχουσα νομοθεσία. Καθώς παίρνουμε την ασφάλεια πάρα πολύ σοβαρά, πάντα προτείνουμε οι πελάτες μας να έχουν τον δικό τους εξοπλισμό όπως παιδικό κάθισμα και να εγκαθιστούν τον δικό τους εξοπλισμό στο όχημα.

Διαδικασία εκτάκτων περιστατικών

Υπάρχει ένας αριθμός τηλεφώνου έκτακτων περιστατικών  24ρης βάσης που έχει εκτυπωθεί  επάνω στην επιβεβαίωση κράτησης και το οποίο οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν  σε περίπτωση προβλήματος, περιστατικού σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού έχουμε τις δικές μας Διαδικασίες εκτάκτων περιστατικών που περιλαμβάνει όλη την κύρια ομάδα διαχείρισης από την άποψη της επαφής με τον πελάτη και την οικογένεια/φίλους του πελάτη και τον παροχέα της εταιρίας kefaloniataxi.gr.

Η ασφάλεια των επιβατών, είτε πελάτες της εταιρίας kefaloniataxi.gr ή μη, είναι μέγιστης σημασίας και οι οδηγοί όλων των οχημάτων μας θα αρνηθούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε άτομο που αποτελεί απειλή στην ασφάλειά τους ή των άλλων εξαιτίας της συμπεριφοράς των.